29/6
Skladovanie materiálu a tovaru bude stále žiadané!

Skladovanie materiálu a tovaru bude stále žiadané!

29. června 2021 v 07.00 , Hobby markety

Sponzorované odkazy

Sklad je vlastne pomerne zložitá technická štruktúra určená pre príjem, umiestnenie a skladovanie tovaru, prípravu na spotrebu a následnú expedíciu smerom k spotrebiteľovi. Je tu potrebné zabezpečiť nielen dočasnú úschovu zásob výrobkov, ale aj podporiť neprerušené plnenie objednávok prijatých od zákazníkov.

Skladovanie je kľúčovým prvkom akéhokoľvek priemyslu. Je výsledkom efektívnej organizácie a riadenia. Mnohí podnikatelia, firmy a ďalšie inštitúcie čoraz viac vyžadujú skladovanie tovaru vďaka aktívnemu rozšíreniu obchodných aktivít. Neskutočný rozmach internetových obchodov navyše v poslednej dobe zvýšil nároky na logistiku menších a špecifických skladových priestorov. Efektívne usporiadanie skladu je tak jedným z dôležitých faktorov pre dokonalé a spoľahlivé fungovanie podniku.

Sklady plnia rôzne funkcie

Pre rozhodovanie o umiestnení a vybavení skladovacích priestorov, je potrebné si vopred ujasniť, za akým účelom sklad vytvárame. Iné sú potreby veľkoobchodných skladov, skladov nábytku či terminálov a iné požiadavky pre on-line obchody, ktoré majú svoje špecifiká dané zvyčajne veľkým množstvom menších zásielok a rýchlosťou ich odbavenia.

S prihliadnutím na odbor podnikania a predpokladaného obratu je potom potrebné voliť rozmery skladových priestorov. Na základe týchto kritérií sa všeobecne ďalej špecifikujú rôzne typy skladov.

  • priemyselné sklady – vhodné pre skladovanie surovín, polotovarov, obalov, náradia a hotových výrobkov. Vzhľadom k tomu, že sa v rámci bežného veľkoskladu denne premiestni tisíce položiek s celkovou hmotnosťou až stoviek ton, je potrebné zabezpečiť aj správne ergonomické usporiadanie skladu. To môže zvýšiť jeho efektivitu o niekoľko desiatok percent! Priestorovú optimalizáciu možno dosiahnuť použitím regálových systémov . Ich vhodné usporiadanie ideálne prispeje nielen k spoľahlivému uskladneniu tovaru, ale zabezpečí vhodný prístup k nákladu, ako aj bezpečnosť pri manipulácii s ním.
  • logistické centrá napríklad pre e-shopy sú distribučné a majú prevažne obchodný a špedičný charakter. Pre ich účely rastie dopyt po galériách s policovými regálmi. Tie možno prispôsobovať špecifickému tovaru konkrétneho internetového obchodu, prípadne ich vyladiť pomocou individuálne vyrobených pomôcok pre prehľadnejšie uloženie jednotlivých položiek. Drobnejšie skladovacie jednotky sa ukladajú s využitím boxov , umožňujúcich ľahký prístup pri vychystávaní jednotlivých zákaziek.
  • externé skladovacie priestory – podľa posledných trendov narastá počet logistických zariadení, ktoré pôsobia ako externý poskytovatelia všetkých služieb spojených skladovacími procesmi pre rôzne spoločnosti a navyšuje sa tak nutnosť poskytnúť univerzálne zariadenie takých priestorov.

Regály do skladov a vhodné vybavenie skladových priestorov

Žijeme v dobe, keď vďaka automatizácii vyrábame čoraz viac produktov, na ktoré je potrebné stále viac úložného priestoru. Môže to byť jedna miestnosť, ale tiež veľká hala. Pre zabezpečenie optimálneho fungovania a prehľadnosti skladu je potrebné zvoliť vhodné usporiadanie a vybavenie. Bez čoho sa v žiadnom sklade nezaobídete, sú regály a ich správne umiestnenie. Kvalitné priemyselné regály a regálové systémy sú nevyhnutné. Čo všetko by ste pri ich výbere nemali prehliadnuť?

Skladové regály sú zariadenia s viacerými vrstvami pre skladovanie rôznych výrobkov. Následná logistika, preprava aj samotné skladovanie závisí na optimalizácii, ktorú priemyselné regály ponúkajú.

Moderný priemyselný regál dnes okrem ukladania vecí slúži aj ako podpora usporiadania výrobkov pre ich neskoršiu expedíciu. Dômyselná konfigurácia a umiestnenie regálového systému vymedzí priestor v sklade a vytvorí sieť uličiek, ktorá je ideálna pre manipuláciu s uloženými objektmi.

Priemyselné regály môžeme rozdeliť na:

  • policové – sú to univerzálne klasické skladové regály. Dajú sa použiť pre väčšinu sortimentu tovaru. Ich základnou vlastnosťou je pevná a stabilná konštrukcia. Veľakrát ponúkajú aj výškovú prestaviteľnosť.
  • paletové regály sú určené na uskladnenie materiálu a tovaru naloženého a prepravovaného v paletách. Na trhu nájdete rôzne typy, avšak do skladov sa najčastejšie volia vjazdové a prechodové regály. Tieto druhy umožňujú vjazd dopravného vozíka dovnútra regálu a uloženie, alebo vyzdvihnutie palety.
  • konzolové regály sú určené predovšetkým pre tovar s problematickým tvarom. Medzi taký tovar patria tyče, rúrky, dosky, koberce, alebo profily. Nájdu svoje miesto v priemyselných halách a skladoch.

Všetky tieto sa ďalej delia a upravujú podľa požiadaviek klientov na rôzne varianty, napríklad na mobilné, alebo poschodové regály.

Pri výbere regálov estetika nehrá rolu, zamerajte sa na ich funkčnosť!

Kvalita prevedenia, odolnosť závisiaca na vhodnom výbere materiálov je pri výbere regálov prioritou. Samozrejme bude iné rozhodovanie pri vyberaní kancelárskych regálov , či regálov pre nablýskaný reprezentatívny obchod.

U skladových regálov je rozhodujúcim faktorom ich nosnosť.

Je logické, že čím ťažšie predmety skladujeme, tým väčšiu nosnosť regálu bude potrebná. Nemožno však podceniť rozdiel medzi nosnosťou regálu a nosnosťou jednej police. Na jednej strane regál môže mať avizovanú nosnosť 2000 kg, avšak jednotlivé police môžu mať nosnosť iba 400 kg. Nosnosť ovplyvňuje hmotnosť celého regálu. Čím väčšiu má nosnosť tým ťažší spravidla bude. S ľahšími regálmi sa ľahšie manipuluje a ak máte v pláne regály do budúcnosti presúvať, ich hmotnosť pre vás bude dôležitá.

Hľadajte modulovacie regály. Myslite na to, že vaša firma bude rásť a spolu s ňou aj vaše nároky na skladovacie priestory. Hľadajte preto také regálové súpravy, ktoré sa dajú modulovať, nastavovať a neustále dopĺňať.

Technické a organizačné prostriedky pri vybavovaní skladov

V celom procese zariaďovania skladových priestorov je potrebné zohľadniť aj ďalšie okolnosti. Ako už bolo spomenuté, správne vybavený sklad by mal zabezpečiť plynulosť dodávok a výdaja skladovaného materiálu a vytvoriť optimálne podmienky pre uskladnenie. Nemožno tiež nespomenúť zaistenie bezpečnosti a hygieny práce a protipožiarnej ochrany.

Účinná práca skladu nie je možná bez špeciálneho vybavenia, ktoré podporuje vysokú rýchlosť nakládky a vykládky materiálov. Za tým účelom sa v skladoch používajú rôzne stohovače, paletové vozíky , nakladače.

Je potrebné myslieť na dostatočne veľký manévrovací priestor pred skladovacími priestormi pre automobilovú dopravu a plánovať k nemu vhodné príslušenstvo. Konštrukcia objektu musí rešpektovať voľnosť a bezpečnosť pohybu v sklade, jedná sa predovšetkým o plánovanie stĺpov a rôznych zabezpečovacích prvkov.

V procese skladovania je podstatný aj dobrý výber transportných prostriedkov . Najčastejšie sa jedná o vysokozdvižné vozíky, automatické pojazdné a rôzne ťažné vozíky, žeriavy, kladkostroje, dopravníkové pásy či manipulátory. Na výber vozíka má vplyv výška, na ktorej bude materiál zdvíhaný a skladovaný, a váha materiálu. Vysokozdvižné vozíky sú nevyhnutné pre veľké sklady zariadené regálovými systémami s výškou 4 až 11,5 metrov a šírka priechodu medzi regálmi neumožňuje použitie nakladača.

U malých skladov je optimálne použitie ručných hydraulických stohovačov, ktoré nevyžadujú špeciálny tréning pri práci s nakladaním palety .

Sponzorované odkazy

HOMEMAG je magazín o trendoch v bývaní, modernom nábytku a dizajne.

RSS